Karibu Zanzibar

Tovuti rasmi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar

Karibu Zanzibar

Tovuti Rasmi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.

Karibu Zanzibar

Tovuti Rasmi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.

Anuani za Dharura

Huduma,dharura na msaada

  • Jeshi la Polisi: 100
  • Moto: 119
  • Taasisi ya kuzuia Rushwa na kudhibiti Uchumi Zanzibar: 113
  • ZECO: 0772 877879

Upakuaji

Sera, data wazi, takwimu, nyaraka...